Vi ger vilopuls till din verksamhet

Engaleda erbjuder högkvalificerade konsulter med lång erfarenhet och beprövad effektivitet och kompetens. Vi stärker och säkrar er verksamhet där det behövs som mest.


Kritiska behov kan sällan vänta

Ett projekt som tappat framdrift, en ny utmaning som kräver specialistkompetens eller en viktig roll som går på föräldraledighet? Det finns lika många unika utmaningar som det finns verksamheter, men gemensamt är ofta att det helt enkelt måste bli rätt.

Vår verksamhet är byggd för att säkra din trygghet

Vi har byggt Engaleda för att möta och lösa de mest utmanande, mest kritiska och ofta oförutsedda situationerna för företag där det måste bli rätt person på rätt plats, helst igår. Vi har samlat de kompetenser som låter dig sova lugnt om nätterna, trygg i att lösningen nu är på plats.

Spetskompetens

Vi möter höga krav på kunskap och förmåga när bara good enough inte är good enough. Vi knyter till oss de bästa i branschen för att ni inte ska behöva kompromissa.

Erfarenhet

Att tänka efter före, ta väl avvägda beslut och möta oväntade förändringar med trygghet går inte att utbilda. Vi prioriterar bevisad förmåga att lösa problem gång efter gång.

Stabilitet

Att vi lägger stor vikt vid att skapa en långsiktigt hållbar vardag för våra konsulter är vårt löfte till dig om stabilitet, pålitlighet och kontinuitet för såväl era resultat som era medarbetare.

Individ och verksamhet är oskiljaktiga

Varje verksamhet har människor som har oproportionerligt stor påverkan på ett enskilt projekt, en viss grupp eller hela företagets resultat och framgång. Att skapa förutsättningar för varje individ att lyckas inte bara idag, utan varje dag, är en av grundstenarna för oss. Så möjliggör vi människor och verksamheter som konsekvent skapar hög effekt.

Vardag

Arbetslivet påverkar fritiden, och tvärtom. En bokstavligt talat livsviktig komponent för varje individ är en vardag som går ihop. Vi skapar den vardagen gemensamt med våra konsulter.

Verksamhet

Att verksamheten fungerar och ger önskade resultat är grundstenen i våra relationer. Vi är en lyhörd partner som förstår och löser era utmaningar för att säkra er verksamhet.

Värld

Vår omvärld påverkar oss, och vi har möjligheten att påverka vår omvärld. Genom att agera för social och miljömässig hållbarhet väljer vi att vara en positiv kraft för samhället.

Vi har både bredden och djupet

Engaleda samlar experter med en stor bredd av bakgrunder och erfarenheter. Samtidigt är vi övertygade om att rätt människor kan ta sig an och lösa komplexa utmaningar nästan oavsett vilket företag eller vilken bransch det handlar om.

Vi är erfarna konsulter inom

LEDARSKAP

Ledning och samordning av aktiviteter, projekt och grupper. En kritisk del är att coacha och utbilda för att uppnå företagets mål och driva förändring och innovation.

TEKNIK

Hantering av uppgifter inom design, utveckling och konstruktion genom teknisk expertis, utöver att vara rådgivare som driver projekt framåt.

KVALITETSSÄKRING

Säkerställande och förbättring av kvaliteten på produkter, processer och system för att säkra och utveckla företagets erbjudande. Det kan även innebära hantering av risk- och hotanalyser och efterlevnad av miljöregleringar.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Ansvar för att maskiner, utrustning och system fungerar effektivt och kontinuerlig optimering av produktionsprocesser. Vi både identifierar och löser tekniska problem.

PRODUKTION OCH TILLVERKNING

Övervakning och styrning av produktionsprocesser, vilket innebär såväl ansvar över personal och resurser som kvalitetssäkring, och hantering och optimering av olika produktionssteg.

LOGISTIK, INKÖP OCH LEVERANTÖRSHANTERING

Ansvar över och hantering av hela eller delar av ett företags logistik och flöden. Rollen ställer höga krav på såväl självständighet som tvärfunktionell förmåga.

PRODUKTIONSNÄRA IT I INDUSTRIELLA MILJÖER

Ansvar över planering, utveckling, implementering och underhåll av IT i industriella miljöer, inklusive ledning och samordning inom gruppen såväl som mot övriga i organisationen.

AFFÄRSUTVECKLING OCH KUNDRELATIONER

Utveckling och implementering av strategier för att öka försäljning, samt analyser över och ansvar för affärsnära relationer. Rollen fungerar även som länk mellan teknikteam och kunder för att säkerställa att erbjudandet möter krav och förväntningar.

FÖRETAGSLEDNING

Ledning och utveckling av verksamheter, inklusive utveckling av strategier, personal- och resurshantering, och affärsrelationer. Denna roll är ytterst ansvarig för att säkerställa att företaget når sina mål och uppfyller sina åtaganden.

Vissa egenskaper är särskilt viktiga för oss

Engaleda samlar experter med en stor bredd av bakgrunder och erfarenheter. Samtidigt är vi övertygade om att rätt människor kan ta sig an och lösa komplexa utmaningar nästan oavsett vilket företag eller vilken bransch det handlar om.

ENGAGEMANG

Vi har engagemanget för att nå framgång, och viljan och förmågan att upprätthålla det engagemanget över tid.

LEDARSKAP

Vi har samlat individer med starka och bevisade ledaregenskaper som har förmågan att snabbt skapa förutsättningarna för att styra er verksamhet i kritiska lägen.

TRYGGHET

Våra konsulter har en långsiktigt hållbar vardag, vilket ger konsekvent höga resultat och väntad effekt trots högt tempo, förändrade omständigheter eller svåra situationer.

Det förtroende vi får är vår största stolthet

Alla uppdrag har ett slut, men relationerna och resultaten består. Inget gör oss gladare än vetskapen att vi bidragit till ett lyckat utfall på en svår situation.

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar