Den gröna omställningen i norr behöver vara hållbar även för individen

Grön omställning
Grön omställning

I norra Sverige är den något självklart som varje människa pratar om, men i övriga landet kan den nästan ännu kännas som ett rykte eller en saga, även om den blir mer och mer uppmärksammad varje dag. Det är såklart den gröna omställningen vi pratar om, den enorma gröna industrisatsningen som sker uppe i norra Sverige nu och kommande årtionden.

För att sammanfatta och kanske påminna oss om vad den innebär, så är det detta som sker de närmaste 15-20 åren:

  • Över 1 000 miljarder kronor investeras i norra Sverige närmsta 20 åren. JAS Gripen-projektet, en av Sveriges största industrisatsningar någonsin, kostade ungefär 140 miljarder kronor justerat för inflation.
  • Rekryteringsbehovet inom basindustrin beräknas till drygt 11 000 personer i norra Sverige bara fram till 2026, vilket är ungefär lika många anställda som hela H&M eller ICA. Det kommer även att ge enorm effekt på underleverantörernas rekryteringsbehov.
  • Befolkningen i Norrbotten och Västerbotten kan enligt vissa beräkningar öka med runt 100 000 personer närmsta 15 åren till följd av den inflyttning som beräknas ske. Det motsvarar ungefär hela Gävle.
  • För att stödja befolkningsutvecklingen uppskattar Byggföretagen Norra Norrland att ytterligare 1 000 miljarder kronor tillkommer i bostadsprojekt.

Det är en fantastisk framtid och ett ambitiöst arbete som redan börjat förverkligas. En av de stora utmaningarna är arbetskraften. Hur utbildar och utvecklar vi rätt kompetens? Hur förmår vi människor att flytta dit jobbet finns, hur får vi dem att prestera så bra de kan och hur skapar vi samhällen som står redo för dem utan att kommuner eller stat behöver ta för stora ekonomiska risker? Det är bara några av de frågor som olika aktörer ställer sig just nu, och jobbar hårt för att lösa.

Men vad händer om vi i jakten på den hållbara industrin missar att skapa hållbara människor? Vid industriinvesteringar är en viktig parameter “uptime” på maskiner och utrustning, men hur säkerställer vi uptime för våra medarbetare och om vi misslyckas med det, vad kostar det för den gröna omställningen?

Till att börja med innebär det 10% högre anställningsbehov om våra medarbetare plötsligt är sjukskrivna 10% av sin tid för att deras vardag och hälsa inte fungerar. Vi strävar efter 100 procent uptime i vår produktion, men hur löser vi det utan medarbetare som plötsligt går från 110 till 0 procent produktivitet när de går in i väggen? Hur mycket kostar det för företag, stat och värld när medarbetare inte är på jobbet? Hur mycket svårare blir det att finna fler medarbetare, när ett negativt rykte om arbetsförhållanden sprider sig?

Det finns reella och höga vinster med att skapa en långsiktigt hållbar vardag i den gröna omställningen. För Engaleda är industrisatsningen i norr det viktigaste som sker i Sverige just nu, för oss i regionen och för världen, och vi ser den otroliga vikten av att den är hållbar från grunden, med hänsyn till individen. Det innebär bland annat öppna och transparenta relationer både internt och externt hos företag, stöd för att finna balans mellan fritid och arbete, och en flexibilitet och öppenhet för individuella anpassningar i arbetssätt, arbetsmiljö och förmåner.

Det kan lätt upplevas som mjuka värden, men behovet är allt annat än mjukt. Det är kritiskt för att (norra) Sverige ska nå sin potential på alla plan.

Vill du veta mer om hur vi kan bidra till hållbara resultat? Hör av dig till oss så tar vi en – givetvis ekologisk – första kaffe tillsammans.

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar