Engaleda stöttar BAE Systems Hägglunds avdelning för produktionsteknik – “Det har blivit enklare för alla”

På BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik har utvecklingen gått fort fram och antalet medarbetare har på kort tid fördubblats. Bland dessa finns en av Engaledas konsulter, Sven Stigenlöv, som har tagit en viktig roll vid avdelningen för produktionsteknik. I denna artikel möter vi avdelningschefen Teija Palm som berättar mer om deras verksamhet och hur Engaleda stöttar den.

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik utvecklas, produceras och underhålls världsledande bandvagnar och stridsfordon. Verksamheten har på kort tid växlat upp från att omfatta cirka 700 medarbetare till att idag röra sig allt närmare 2000. Avdelningen för produktionsteknik är inget undantag. När Teija Palm för ett år sedan tog över chefsrollen bestod avdelningen av 14 personer. Idag är den siffran det dubbla.

– Jag har varit på BAE Systems Hägglunds i 12 år och den senaste tiden har varit en väldigt expansiv fas för oss, inte minst här i Övik. På avdelningen för produktionsteknik jobbar vi med att hitta nya lösningar för att göra produktionen mer effektiv, säkrare och enklare. Det är ett intensivt och föränderligt jobb, och vi har tagit mycket hjälp av Engaledas konsulter, förklarar Teija Palm, chef för produktionsteknik.

En av de återkommande utmaningarna för Teija och hennes team av produktionstekniker var länge vad den faktiska arbetstiden mynnar ut i. Deras primära uppgift är att stötta montörerna i produktionen. Se till att det finns verktyg, instruktioner, montagelinor, bra ergonomi och en säker arbetsmiljö. Men eftersom rollen och deras kunskap är så pass bred lades alltmer tid på att på frågor och hantera administration, till exempel materialavvikelser, istället för att göra produktionen bättre. Det var då som Engaleda, med konsultchefen Joachim Jillehed och konsulten Sven Stigenlöv, klev in i bilden.

– Joachim förstod direkt vilka utmaningar vi stod inför och hur vi kunde lösa dem. I detta fall var svaret Sven. Han landade verkligen springande som produktionstekniker hos oss och han tar ett fortsatt stort ansvar i att förbättra våra arbetssätt. Det är verkligen uppskattat, säger Teija.

Flera förbättringsåtgärder på kort tid

Sven är i skrivande del i ett projekt för att balansera produktionslinan hos BAE Systems Hägglunds. Detta efter att tre kunder har gått ihop för en volymbeställning där det samtidigt behöver göras unika lösningar för varje enskild kund.

– Det här är ett helt nytt jobb för oss. Tre olika viljor som alla ska få sina önskemål uppfyllda på en och samma gång. Men med Sven som konsult har vi en person med lång erfarenhet från bland annat balansering och materialupplägg som kan se på vår produktion med helt nya ögon, säger Teija.

Något av det första Sven gjorde var att implementera ett nytt systemstöd som gjort genomförandet av projektet enklare och som kommer kunna nyttjas för alla produktionstekniker i framtida jobb. Han har också börjat med en daglig uppföljning där tekniker och montörer får dela med sig av sina tankar och funderingar. Hela laget kommer till tals och alla bidrar på ett positivt sätt.

– Jag skulle säga att Sven är en lugn, strukturerad och prestigelös person som alltid levererar och får saker gjorda. Han går väldigt bra ihop med hela vårt team, kommer gärna med förbättringsförslag och tar till sig av andras input. För mig är det A och O att en konsult på ett tidsbestämt uppdrag verkligen drivs av förbättring och att skapa något bra ihop, säger Teija.

“Med Engaleda får vi rätt person på rätt plats”

Sedan Sven kom till BAE Systems Hägglunds har Teija tagit in ytterligare konsulter från Engaleda. Bland annat flera produktionstekniker, projektledare, logistikutvecklare och kvalitetstekniker. Teija berättar att hon alltid känner sig trygg med den person och kompetens som konsultchefen Joachim rekommenderar.

– Den röda tråden är rätt person på rätt plats. Jag vet att Joachim hittar konsulter med de kvaliteter, kunskaper och drivkrafter som passar våra behov. Engaleda är de första jag kontaktar!

Det vill säga om inte Joachim hör av sig före. Kommunikationen har också visat sig vara en nyckel i relationen mellan BAE Systems Hägglunds och Engaleda.

– Ja, kommunikationen är det som utmärker Joachim allra mest. Vi för en ständig dialog, antingen via SMS eller telefon, och det märks att han på riktigt bryr sig om mig som beställare, Sven och de andra konsulterna från Engaleda. Med ett sådant engagemang blir det enkelt att hitta lösningar, till och med när tiden är knapp, avslutar Teija Palm.

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar