Vi håller vad vi lovar

Hållbarhet måste inkluderas i alla led. Det gäller inte bara på jobbet, utan även hemma, i relationen, och efter dagishämtningen. När vi hyser omtanke för varandra som människor lika mycket som vi hyser respekt för våra respektive yrkesroller, då går det mesta, om inte allt, hem.

Treenigheten

Vi delar in hållbarhet i tre delar; verksamhet, vardag och värld. Vi kallar detta för treenigheten, och det är den ni ser i symbolen i vår logotyp. Så viktigt är hållbarhet för oss, vi vet dock att grandiosa ord om en bättre framtid inte räcker långt, såvida vi inte agerar på dem. Och nu mer än någonsin är det viktigt att faktiskt stå för vad vi säger.

Därför tror vi att när alla tre komponenter – verksamhet, vardag, värld – klaffar med varandra har vi den bästa förutsättningen att lyckas skapa en bättre morgondag för våra kunder och medarbetare, på jobbet och i privatlivet.

Låt oss gå lite djupare på vad de här delarna faktiskt innebär.

Hållbar verksamhet

Syftet är viktigare än ekonomisk vinst. Vi väljer bort kortsiktiga relationer och snabba pengar för att minimera risker i verksamheten – kostnader som skenar iväg och kundrelationer som avslutas efter färdiga leveranser – och skapar istället ett värde som håller över tid.

Som en mindre aktör strävar vi efter stabilitet och varaktighet i våra relationer. Kortsiktiga relationer och vinster är därför inte att föredra, särskilt om det sker på bekostnad av en långsiktig relation.

Därför uppskattar vi långsiktiga uppdrag på grund av värdet de skapar i verksamheten – hög flexibilitet i våra leveranser, samt lojalitet från kund och medarbetare.

Våra konsulter lär känna kundens förutsättningar och begränsningar bäst när de jobbar på heltid ute hos kund. Med långsiktiga relationer skapar vi stabilitet i verksamheten och kan lägga krut på det vi gör bäst, vårt jobb. Och när relationen är stabil, då är verksamheten hållbar.

Hållbar vardag

Det är lätt hänt att livet utanför jobbet smyger sig in på kontoret, eller tvärtom.

Om en medarbetare är stressad inför sitt läkarbesök och tar med sig den stressen till jobbet, så kommer den att påverka kollegor, arbete och relationen till chef eller kund. Den kommer också att påverka fritiden och familjelivet. Det är en farlig dominobricka med makten att påverka fler än medarbetaren själv, och i värsta fall kan både vår och kundens verksamhet äventyras.

Därför är vi öppna om mental hälsa. Vi har en samarbetspartner som hjälper oss med personlig utveckling och att skapa strategier som förbereder oss på att det fort kan vända.

Vi vet nu att medarbetare presterar på topp när de känner sig trygga. Därför värnar vi om människan bakom rollen och ökar chanserna för medarbetare att må bra och glänsa både på jobbet och i privatlivet. Vi går den extra milen för våra kollegor och skickar hem blommor och choklad om det varit en tuff vecka med sena kvällar, eller bara för att visa uppskattning och säga tack.

Problem uppstår alltså på grund av att någonting inte är hållbart. När vi är förberedda på att livet händer, så har vi strategier för att göra vardagen mer hållbar.

Hållbar värld

Som konsultbolag har våra beslut stor påverkan på de verksamheter vi arbetar med – ett litet beslut i ett tidigt skede, kan ha enorm påverkan på produktion, distribution, människor och miljö – både lokalt och globalt. Det är vårt eget ansvar som företag vilken inverkan vi har på världen. Vi bryr oss om vem vi ingår samarbete med, och vilka typer av projekt och produkter vi utvecklar. Det tror vi bidrar till att motverka globala orättvisor och missförhållanden och skapar en positiv påverkan.

För att odla ett sådant klimat internt och en attityd hos våra medarbetare som stöttar dessa mål, är vi noggranna med att premiera inte bara intäkter hos våra konsulter, men även hur de arbetar och själva agerar för att bidra till en mer hållbar värld.

Att vi cyklar eller promenerar till jobbet tycker vi är värt att belöna. Att vi inte byter ut vår jobbtelefon eller dator så fort nya versioner nått marknaden, eller väljer tåget framför flyget, gör skillnad. Det ska synas i lönekuvertet att du verkar för en hållbar värld, för det som är hållbart för verksamheten är hållbart för världen.

När vi premierar valen som främjar miljön kan vi samtidigt hålla nere kostnader. Istället för att rekrytera ny personal satsar vi på att utveckla den personal vi redan har – både kompetens och hälsa – med coaching och självutveckling. Principen för en bättre värld är alltid omtanke, med fem anställda eller sextio. Därför är en hållbar värld viktig.

Ett större värde

Det här är grunden till vårt hållbarhetsarbete. Det är en stor faktor i vår framgång, men vi stannar inte där – vi kan bli ännu bättre. Det viktigaste för oss är att bygga verksamheten kring människor som mår bra och det är genom ständig förbättring som vi säkerställer rätt leverans och rätt samarbeten – och en bättre morgondag.

Tänker du som oss? Låt oss skapa en hållbar framtid och en lång relation tillsammans!

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar