Så här skapar du en effektivare verksamhet genom fokus på mental hälsa

Så här skapar du en effektivare verksamhet genom fokus på mental hälsa
Så här skapar du en effektivare verksamhet genom fokus på mental hälsa

Det pågår en omvälvande förändring i världen, i Sverige, och kanske särskilt i Sveriges nordliga delar. En region som traditionellt förknippats med tung industri och råvaror leder nu vägen för innovationer i grön teknik. Här läggs grunden för framtidens gröna samhälle.

De krav som ställs på samhälle, verksamhet och i slutändan på individer är höga, då tempot i omställningen måste vara högt, och kvaliteten måste vara världsledande. Fler och fler företag upptäcker att de egna medarbetarna blir pressade, och att kortsiktig prestation ofta kan leda till långsiktiga – och stora – problem. Vad händer när en medarbetare går från 110% arbetstid till 0%? Hur påverkas ett stort, komplext projekt när en kritisk person blivit utbränd? Även mindre dramatiska effekter påverkar. Hur förändras arbetsmiljön, och därmed prestationen och resultatet, när medarbetare är stressade, trötta och får ökad friktion mellan arbetsliv och privatliv?

Vi på Engaleda bidrar med högkvalificerade konsulter till en mängd olika företag som leder utvecklingen i regionen. Vi förstår utmaningarna som möter både individer och verksamheter på daglig basis, och vår slutsats är att de bästa resultaten kommer när det mänskliga välmåendet finns i balans med yrkesmässiga prestationer. Det här är varför:

  1. Högre produktivitet och kreativitet. De höga kraven som branschledande företag har på sig kräver inte bara produktivitet utan även kreativa och nytänkande lösningar på allt från slutprodukt till enskilda processer och metoder. Kreativ problemlösning är kritiskt helt enkelt, och välmående, trygga individer i en god arbetsmiljö föreslår mer kreativa lösningar och har lättare att utmana traditionella tillvägagångssätt.
  2. Dina bästa medarbetare stannar längre. Det är hård konkurrens om människor med hög kompetens, erfarenhet, prestationsförmåga och kreativitet. Ett företag som genuint bryr sig om sina anställda – och inte bara har en fasad bestående av en ölkyl och anställda som kallas “rockstars” – blir kritiskt för att både locka till sig kompetenta människor såväl som för att motivera och behålla dem över lång tid.
  3. Förändringsförmåga. Världen, verksamheten och individens vardag har sällan förändrats så mycket och så snabbt som nu. Människor som är välmående och har en stabil vardag har lättare för att se positivt på förändringar och att lära sig nya verktyg och arbetssätt. Den förmågan är livsviktig för de företag som vill leda utvecklingen idag.
  4. Sänkta kostnader för frånvaro och sjukskrivning. Det är dyrt när medarbetare försvinner tillfälligt eller permanent. Inte bara i ren arbetstid, utan även i termer av hela projekt som saktar ner, ansvar som faller mellan stolarna och kundrelationer som blir lidande. Välmående individer sparar hela verksamheten stora summor pengar varje dag.
  5. Ett bättre varumärke och starkare kundrelationer. Ett företag som prioriterar mental hälsa skapar kommunikationsvärde på två plan. För det första så är gärningen och synsättet attraktivt och positivt i sig. För det andra, och kanske viktigast av allt, så är välmående medarbetare en av de starkaste kommunikationskanalerna ett företag kan ha. I varje möte, samtal eller prestation leder det till ett bättre intryck av företaget, och ger direkta effekter på företagets möjlighet till att både stärka befintliga relationer och skapa helt nya kontakter.

Hur arbetar vi på Engaleda rent konkret för att skapa detta välmående? Det är ett djupt och mångfacetterat arbete, men översiktligt så tycker vi att dessa insatser är särskilt viktiga att lyfta fram:

  • Dedikerad tid med hälsocoach. Varje medarbetare hos Engaleda har regelbunden tid med en hälsocoach. Detta är ett proaktivt arbete, där vi stärker individen och förstår, hanterar och löser eventuella riskfaktorer innan de växer till problem.
  • Flexibel prioritering av förmåner och arbetsförhållanden. Olika människor har olika behov. Det låter självklart, men många verksamheter likriktar ändå både vardag och förmåner för sina anställda. Vi låter varje medarbetare själv prioritera balansen mellan olika förmåner, som lön, semesterdagar, pension med mera och så långt som möjligt anpassa arbetsplats och arbetstider. Att låta medarbetaren själv påverka reducerar stressmoment i livet och ger maximalt värde både för individen och företaget för de resurser som investeras i förmåner.
  • Långsiktighet i alla våra relationer. Vi tror att slit-och-släng-relationer tär på både verksamheter och enskilda människor. I början av varje relation finns det en inlärningskurva. Vi måste lära oss hur varandra fungerar och förstå varandras behov och potential. Detta kan ta tid och kräva ansträngning, men det är en investering som lönar sig i det långa loppet. Genom att sträva mot långsiktiga relationer både gentemot kunder och medarbetare så maximerar vi värdet av varje relation, och minimerar stress och missförstånd. Långsiktighet skapar trygghet, särskilt i miljöer med höga krav på förändring och prestation.

Vi har som sagt bara skrapat på ytan av det engagemang och den passion vi har för det långsiktiga välmåendet och värdet vi är helt säkra på att det skapar. Vill du veta mer om skillnaden vi gör för både individer och verksamheter? Hör av dig så utforskar vi det tillsammans.

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar