Kortsiktig vinst får aldrig bli på bekostnad av långsiktiga resultat

Varje affärsrelation gynnas av gemensamma intressen och viljan att lösa en utmaning, det är en given grund för framgång. Hur vet man dock vad som säkerställer ett långsiktigt resultat och inte bara ekonomisk vinning på kort sikt?

Stå över affärer som inte främjar verksamheten

All business är inte bra business. En del affärer bör uteslutas direkt.

Verkligheten är dock inte helt smärtfri. Det kan hända att verksamheten balanserar sig på blyga kronor och ören i årsredovisningen, behöver åta sig uppdrag för kortare perioder, eller i värsta fall försumma en god arbetsrelation på grund av snabba pengar.

Ett långsiktigt resultat är därför alltid att föredra framför kortsiktig vinst, men vad innebär det egentligen? Det handlar om relationer – relationer som håller över tid och stärker vår verksamhet och kundernas verksamheter. Som en mindre aktör med möjlighet att skapa stor påverkan, är vi öppna med våra kunder om våra mål och var vi står som verksamhet.

En stabil relation till varje kund är därför helt ovärderlig för oss. Det är en trygghet som hjälper oss att välja samarbeten och projekt som är rätt för just oss, och er – och att spola allt som inte klaffar med verksamhetens värdegrunder.

Och det är först när vi har koll på våra värdegrunder, som vi vet vilken typ av relation som är hållbar. Det är också då vi kan ställa krav och veta vilka uppdrag, eller kunder, vi kan tacka ja, eller nej till. När relationen är i fokus kan vi lättare garantera ett långsiktigt resultat och det är viktigare än en kortsiktig vinst.

En tydlig check-in

Förståelse för verksamhetens kärnvärden och mål underlättar processen att avgöra när business är bra, eller inte. Jämför era kärnvärden med kundens. Passar ni ihop? Stäm av detta innan de första uppdraget och slipp resultatet – en relation – som i slutändan bara skaver.

Snabba pengar är inte vägen framåt om det är på bekostnad av tid och resurser. Börja därför med att checka av verksamhetens mål och värderingar internt och se vad som skapar engagemang – vad driver er framåt och finns det något som begränsar er?

När ni vet vilka ni är och vad ni vill, är det lättare att urskilja vilken typ av vinst som gynnar företagets värdegrunder över tid.

Verksamhetens framtidsvision är avgörande

Våga därför vara selektiva i urvalet av uppdrag och kund redan från start. Frigör tid i verksamheten, i era kundrelationer och relationen ni har till era kollegor.

Ett långsiktigt resultat, d.v.s. en hållbar relation, kommer också att hjälpa er rätt positionering på marknaden, där ni enkelt kan fastställa vilka typer av uppdrag som är gynnsamma för just er verksamhet och kundens verksamhet, samt hur potentiella, eller nuvarande kunder värdesätter sin framtid — och framförallt, hur du värdesätter din.

Långsiktighet framför kort sikt

Att tacka nej till något som verkar jättebra kan vara läskigt. Men det kanske är ett projekt som inte kan gå annat än skogen? Lita alltid på magkänslan och spara tid – lägg den på saker som stärker verksamheten och lyfter arbetsstyrkan. När ni gör val som medvetet bidrar till verksamhetens utveckling är det lättare att garantera långsiktiga relationer. Och det är den största vinsten i sig.

— Människan, relationen och resultatet.

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar