Ett värdeskapande bortom debiteringen

Alla företag behöver ha lönsamhet i sin verksamhet. Det kan kännas nära till hands att utvärdera sina medarbetare, särskilt kanske inom konsultföretag, på beläggningsgrad och debiteringsgrad. Tydligt. Enkelt. Direkt knutet till företagets resultat. Men är det verkligen så?

Vi får ofta höra att vi tänker annorlunda än andra konsultföretag. Men det handlar inte bara om att vi har andra mål – självklart behöver även vi vara lönsamma. Vi tror att det snarare handlar om att vi vill granska och utvärdera vedertagna sanningar för att hitta de smartaste, mest effektiva sätten att arbeta på. Målet har varit givet sedan vårt grundande: Att bygga hållbara förutsättningar för de mest värdeskapande relationerna och den bästa tillvaron för kunder, medarbetare och samarbetspartners. Att lita på varandra skapar trygghet!

En sådan vedertagen sanning som vi ifrågasatt är besattheten av mätandet av debiteringsgrad inom konsultbranschen. Visst, det kan finnas ett enkelt, tydligt, till synes givet likhetstecken mellan den enskilde konsultens debitering och företagets resultat. Men är värdeskapande så svartvitt, endimensionellt och isolerat?

Nej, vi tror inte det.

Hur mäter vi det personliga engagemanget i kundens affär som behåller relationen år efter år? Förmågan att alltid komma i tid till möten och hålla sina egna deadlines, och därmed spara andra personers värdefulla tid? Vanan att hellre ta tunnelbanan än taxin, och kanske inte det dyraste hotellet eller restaurangen varje gång? Tydligheten och snabbheten i sin återkoppling, som får kunden att känna att vi har hundraprocentig koll på deras leverans?

Då har vi ändå hållit oss nära det relativt mätbara.

Hur syns viljan och förmågan att lyfta en grupp i en beläggningsgrad? Eller drivkraften att utveckla sig själv som människa, att uppleva och intressera sig för nya saker, som får hela företaget att andas framtidstro och livsglädje. Hur mäter vi erfarenheten och tryggheten i relationer, förmågan att få andra människor att känna sig sedda och uppskattade, självkänslan som låter en person undvika att gå in i väggen samtidigt som den presterar på topp, år efter år?

Det här är vad vi anställer på, och vad vi vill premiera hos våra medarbetare. För oss är din ålder, företagen på ditt CV, tillochmed din utbildning, och kanske framförallt din beläggningsgrad, sekundärt. Det vi värdesätter är helt enkelt värdet du tillför, till oss och våra kunder. 

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar