En jämställd framtid startar i nuet

Avsaknaden av kvinnor i teknikbranschen är ett problem. Det är ett behov som måste fyllas, men vilka sätt finns det att konkret bidra till lösningen?

Hur skapar vi en arbetskultur som gynnar alla?

Engagerade medarbetare ökar produktiviteten på arbetsplatsen, det vet vi, men vilken påverkan har jämställdhet på arbetsplatsen? Ju mer jämställd arbetsplatsen är, desto mer ökar lönsamheten. Det känns givet, och är bevisat. Industrin har dock ett arbetsklimat som i dagsläget är mer gynnsamt för män än för kvinnor.

Det är en obalans som vi behöver lösa tillsammans, för trots att fler och fler kvinnor som söker sig till tekniska utbildningar är paradoxen att vi inte ser dem på våra arbetsplatser.

Starka förebilder

Vi tror därför att starka och inspirerande förebilder är viktiga när en ung människa ställs inför val kring sin karriär och sin framtid. Där frågar vi oss själva, vad kan vi som konsulter göra för att tydliggöra de oändliga möjligheterna en teknisk utbildning ger?

I dagsläget åker många konsulter ut till högstadium och gymnasium och föreläser, men de behöver förstärkning. Ett starkare samarbete mellan företag och skolväsendet skulle hjälpa att skapa den effekt vi är ute efter – kvinnor som känner sig välkomnade och kan se sin framtid i branschen, och se framför sig en utveckling i linje med sina drömmar och mål.

Ytterligare en möjlighet till förbättring är att ta in extern hjälp. Där tror vi att yrkesverksamma kvinnor bör ha företräde i frågan, och kan inspirera och skapa nyfikenhet hos unga tjejer.

Ett nytt narrativ

Större fokus på jämställdhet är bra, men mer krävs för att vi ska se skillnad i SCB:s statistik om andelen kvinnor inom branschen. Vi måste våga granska våra egna verksamheter, våra arbetsplatskulturer, och våra invanda beteenden. Och ingående se över vilka fördomar som finns och vad vi kan göra för att ändra på dem.

Är arbetsklimatet lika välkomnande för kvinnor som för män? Vad är okej att skämta om och inte, vem tar anteckningar på möten, vilka är det som fått den informella titeln som “köksrenhållare?” Det finns många små strukturer i vardagen där ojämställdheten kan ta sig uttryck, och det kan ta mod att våga granska dem och innebär alltid en faktisk ansträngning att sedan lyckas förändra dem.

Ett kanske till synes litet men ändå effektivt sätt att skapa förändring på är att genom sina rekryteringsannonser och annonser i sociala medier visa representation i text- och bildsättning. Anlita eller studera rekryterings- och kommunikationsbyråer som arbetar med just dessa frågor. Med könsneutrala annonser som visar öppenhet för olikheter, kommer också ett ansvar. Det blir en god spiral, där ni visar öppenhet i ord och bild och därför sätter medveten press på er själva att leva som ni lär.

Vi behöver dessutom göra det lättare för nyexaminerade att få sitt första jobb i branschen och skapa tillräckligt välkomnande miljöer för att utveckla dem. Den största utmaningen för verksamheter inom tech idag är just att få kvinnor att växa, både i rollerna de utbildat sig till, och på arbetsplatser som är mansdominerade.

Det finns överhuvudtaget många bra saker som vi kan implementera redan idag. Föräldraledighet behöver premieras, det måste finnas sanitetsprodukter på kontorets toaletter och vi måste alla ta ansvar för att jargongen på arbetsplatsen ska bidra till att hålla dörrarna öppna – “lilla gumman” är totalt oacceptabelt.

Teknik är kul!

Industrin är bred och mångsidig, och de kreativa utmaningarna är oändliga. Teknik är kul, men det når inte fram. Positiva förutsättningar behövs för kvinnor att ta plats inom industrin, och det kan vi skapa genom att tänka mer på inklusion än på mångfald.

Vi hoppas att du precis som oss föredrar handling snarare än att endast prata om hur fint det är med jämställda arbetsplatser. Vi vet att vi måste “walk the talk”, och vi är redo att bevisa vårt engagemang varje dag, granska vår egen verksamhet, och bli bättre och bättre hela tiden.

Har du några egna tankar, idéer eller erfarenheter kring jämställdhetsarbete inom tech- och konsultbranschen? Vi vill alltid lära oss mer och hitta nya samarbetspartners som tänker på samma sätt som vi, så tveka inte att höra av dig.

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar