Vi behöver samla oss för en hållbar inställning kring den gröna omställningen

Den gröna revolutionen är ett mer och mer påtagligt faktum för var dag i Sveriges norra delar, där ofattbara resurser investeras framförallt i satsningar kring hållbar industri och relaterad infrastruktur. Men vad är riskerna för såväl människa som företag när svepande förändringar sker i skyhögt tempo? Vi vill öppna ögonen för behovet av helhetstänk och resurseffektivitet i den gröna omställningen, för att skapa verklig hållbarhet i alla aspekter.

1 000 miljarder kronor investeras här de närmsta 20 åren, och rekryteringsbehovet inom basindustrin beräknas till drygt 11 000 personer bara fram till 2026. Det är nästan ogreppbart höga siffror. För att komma framåt krävs det beslut, handling, och framförallt arbetskraft, och det krävs ofta nu.

Varje människa som har erfarenhet av hektiska projekt eller tighta deadlines vet att det är i dessa omständigheter som det både känns lättast och mest självklart att kompromissa med det som egentligen är allra mest kritiskt – att tänka efter, före. Att helt enkelt säkerställa att när vi springer som snabbast och längst, så springer vi också åt rätt håll. Och för att fortsätta liknelsen; att vi inte springer på ett sånt sätt att vi sträcker en muskel och tvingas avbryta när vi just startat.

Vi ser framförallt en stor risk: Att vi skapar kortsiktig effekt på bekostnad av långsiktig hållbarhet, främst vad gäller människors välmående och hälsa. Det kan handla om otydliga krav, osäkra anställningar eller oväntade förändringar. Det skapar snabbt även stora problem för organisationers förmåga att upprätthålla en fungerande verksamhet och framdrift i projekt.Men är inte det lite väl mjuka tankar i en tid när siffror, effekt och resultat är kritiska? Nej, vi tror inte det. Få saker påverkar ett företags verksamhet så mycket som människor som sjukskriver sig, går in i väggen, eller blir så stressade att beslut och arbete blir lidande. För att inte tala om hur irriterade, ledsna och stressade människor påverkar andra personer på arbetsplatsen, och hemma. Självklart handlar det om ett ömsesidigt ansvarstagande här, där medarbetarna nyttjar den ökade frihetsgraden och ansvaret för att säkra och stärka verksamheten.

Vad menar vi alltså att vi konkret ska göra? Vi berättar i en annan av våra artiklar mer djupgående om hur just vi på Engaleda arbetar för att skapa långsiktighet. Men kortfattat: Var smarta och ge individer möjlighet att anpassa sin vardag, sin arbetstid och -plats, och sina förmåner. Fundera på vad vi kan åstadkomma med det vi redan har, istället för att rekrytera, köpa eller bygga nytt. Skapa de förutsättningar som behövs för att fortsätta möjliggöra den gröna omställningen inte bara i år utan i årtionden, helt enkelt.

Vi är helt säkra på att vi faktiskt har människorna och verktygen vi behöver för att den gröna omställningen ska lyckas, och att det inte kommer någon bättre tid att tänka till kring hur vi maximerar värdet av dem än nu.

Att blunda för detta är, på alla sätt, ohållbart.

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar