7 ställningstaganden för Sveriges bästa konsultföretagskultur

Vi har i flera andra inlägg pratat övergripande om hur vi ser på hållbara relationer, trygghet, och långsiktigt välmående. Här ska vi zooma in i detalj och bli ännu mer konkreta. Vare sig du själv driver företag, arbetar som konsult, eller bara är intresserad av relationer och strukturer i yrkeslivet överlag, hoppas vi att du ska hitta inspiration och något att jämföra dina egna tillvägagångssätt med, för vi tror att delad kunskap är dubbel kunskap.

Vi mäter Grit

Det finns många sätt att mäta prestation och bedöma kandidater på. Blytunga CVn, intelligenstester, eller bara se om man klickar med cheferna över en kopp kaffe. Det finns relevans i nästan alla sätt, men vi väljer att fokusera särskilt på en: Grit, eller som det löst kan översättas till svenska, “jävlar anamma”. Grit innebär förmågan att kämpa vidare mot ett mål trots motgångar och svårigheter. Vi tror att det är den enskilt viktigaste förutsättningen för långsiktig framgång, både på ett personligt plan och i yrkeslivet.

Vi anställer för femton år framåt

På samma spår har vi två viktiga checkboxar när vi anställer någon. För det första ska vi antingen känna personen, eller att någon som vi har stort förtroende för och känner väl ska rekommendera och gå i god för den. Det leder till att vi redan har en personlig relation och att vi vet att människan bakom rollen är rätt för oss, och Engaleda rätt för den.

För det andra rekryterar vi endast med en gemensam målbild om att anställningen ska vara minst femton år. Självklart kan verkligheten bli annorlunda, men vi vill vara extremt tydliga med att vi inte ser kortsiktigt på våra medarbetare, och vi vill arbeta tillsammans med människor som ser lika långsiktigt på vår resa. Det ger en helt annan mental förutsättning för att lyckas, och låter oss jobba mot andra mål än bara nästa årsredovisning eller lönesamtal.

Mångfald och inkludering är självklart

Det känns nästan överflödigt att säga, men vi vet att hela näringslivet har långt kvar på sin resa mot jämställdhet och lika förutsättningar för alla. Hos Engaleda är det givet att alla erbjuds samma möjligheter att lyckas, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, med mera.

Olikheter mellan människor är en styrka och våra unika berättelser, livserfarenheter och perspektiv bidrar till vår gemensamma utveckling.

De anställda styr själva sin lön och sina förmåner

Vi ser det som självklart att våra anställda själva ska få avgöra hur de ska fördela lön, semester, och förmåner som pension, mobiltelefoner, friskvård, lägre arbetstid och så vidare. Vi är transparenta med bonussystem, ger alla samma tillgång till pensionssparande och pensionsrådgivning med personlig rådgivare, Vi har alla olika prioriteringar och situationer, och att låta dessa beslut komma så nära den anställda som möjligt med största möjliga transparens ser vi som uteslutande positivt.

Vi ska vara bäst i konsult-Sverige på mental hälsa

Vi har ett direkt samarbete med en partner inom mental hälsa som alla medarbetare har fri tillgång till. Det är för oss kritiskt att arbeta proaktivt med mental hälsa, inte reaktivt med mental ohälsa. Självklart går arbetet mycket djupare och bredare än ett samarbete, men det är ett konkret sätt som vi gärna ser att fler företag tar efter. Ingen medarbetare på Engaleda har någonsin gått in i väggen, och så vill vi att det ska förbli.

Våra anställda behöver få utvecklas

Vi vill erbjuda våra anställda möjligheter till att utvecklas både i sin yrkesroll men också som människor. Det tror vi är kritiskt eftersom människorna vi helst vill arbeta med även är människor som konstant vill ta sig an nya utmaningar och testa sina gränser. Därför satsar vi stort på kvalitativ kompetensutveckling och personlig utveckling via ICF-coaching.*

Vi slår på stort när vi väl slår på

Det kan vara en utmaning att hålla ihop ett konsultföretag och skapa en gemensam företagskultur när konsulterna sitter heltid ute hos kund. Det är även lätt att bli dumsnål med de aktiviteter och sammankomster som väl sker. Vi vet hur viktigt det är att umgås, ha trevligt och helt enkelt njuta av livet tillsammans, inte som en kontrast till jobbet utan som en del av det.

Därför är vi extra noga med att göra våra gemensamma träffar så bra som möjligt, och vi lägger gärna några tusenlappar extra för att alla ska kunna vara med och verkligen tillåta sig att njuta. Vare sig det rör sig om att betala en taxi hem för någon som annars hade behövt köra, eller att lägga lite mer på lokal och dekorationer för just denna kväll.

Vi är tekniska konsulter, och är tekniska konsulter verkligen de bästa festfixarna? Nej. Eller ja, inte vi iallafall, och särskilt inte när vi tvingas prioritera mellan att lösa våra kunders utmaningar och att planera dekorationer för kräftskivan. Därför har vi har tagit hjälp av en företagspartner som jobbar med just event. Det är ett självklart sätt för oss att göra tillvaron på Engaleda så rolig som möjligt för alla, och låter oss lägga vår tid på det vi är bäst på utan att kompromissa med genomförandet av de tillfällen då vi faktiskt hinner umgås.

Avslutningsvis

Det finns såklart mycket mer att säga, även efter att vi har gått ner mer på detaljnivå. Men detta är något vi lägger mycket tid och tankekraft på att fundera kring, planera, och arbeta med. Tycker du att det låter intressant, har du något du vill diskutera med oss om arbetsmiljö och hållbara relationer, eller är du intresserad av en arbetsgivare eller samarbetspartner som oss? Hör av dig!

*ICF är ett globalt branschorgan för professionella coacher, i Sverige det Nationella Coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagarorganisation.

Dela denna artikel
Kopiera URLKopierad!

Boka ett möte

Boka ett möte

info@engaleda.se
info@engaleda.se
+46 70 266 14 00
+46 70 266 14 00
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå

Senaste artiklarna

Se alla artiklar